Individualni plan ishrane

Prilagođen samo Vama

Individualni plan ishrane ilustracija

Šta to znači?

Kako i kome da se obratim?

Pre nego što krenemo sa izradom plana ishrane, potrebno je sledeće:

  • Krvna slika sa kompletnom biohemijom.
  • Nutritivna anamneza (kako bi nutricionista stekao navike o Vašem dosadašnjem načinu ishrane).
  • Procena telesnog sastava (procenat masti, mišića, viscelarnih masti, vode) Vašeg organizma.
  • Video u kom ćete da istaknete najveći problem.

Ukoliko želite da dobijete sve koristi Vama prilagođenog jelovnika, kontaktirajte me i ja ću da Vas uputim na sledeći korak.